Vynechat navigaci.

O Bibleinfo.com

Záměrem bibleinfo.com je podělit se o biblické poselství. Jsou zde představeny klíčové biblické témata, důkladnější studium bible, a příležitost spolupracovat s biblickým specialistou formou ptaní se na otázky, které se týkají Bible. Využíváme výhod internetu ke spojení uživatelů s poznáním Bible a skupinou dobrovolných specialistů na Bibli. Tato webová stránka vám také umožňuje požádat o zvláštní modlitbu a obdržet Biblická zaslíbení, která mají vztah k vašemu požadavku a to od jednoho z našich modlitebních dobrovolníků. Navíc většina z našich nabízených prvků jsou dostupné ve vícejazyčné verzi.