Vynechat navigaci.

Ochrana osobních údajů

Pro Bibleinfo.com je Vaše soukromí důležité. Jakožto uživatel našeho webu se naučíte lecos o Bibli. Za společnost Bibleinfo.com rozumíme tomu, že Váš duchovní život je osobní a soukromá záležitost, a přejeme si, abyste se při návštěvě našeho webu a užívání jeho služeb cítili příjemně a bezpečně, jak jen to je možné. Tato bezpečnostní opatření Vám poví, jaké přijímáme údaje, jak je chráníme a jak byste je měli chránit i Vy. Vybízíme vás, abyste si přečetli naše bezpečnostní opatření a věděli o obojím, o našem závazku vůči Vám a Vašemu soukromí i o tom, jak se Vy můžete na tomto závazku podílet.

Následující články vytvářejí naše bezpečnostní opatření. Doufáme, že po přečtení získáte jasnou představu o tom, jak zacházíme s údaji, které se Vás týkají. Pro okamžitý přístup ke konkrétnímu tématu si klikněte na název článku.

Mějte prosím na paměti, že jakýkoliv údaj, který prozradíte veřejnosti (jako je výkaz, dopis, chat spojení atd.), nepodléhá tomuto bezpečnostnímu opatření a bude přístupný třetím účastníkům, kteří nepatří k Bibleinfo.com, a může být jimi použit k neoprávněnému kontaktování. Také pokud přejdete z Bibleinfo.com na stránku třetího účastníka, pak jakýkoliv údaj, který na té stránce podáte, nepodléhá tomuto bezpečnostnímu opatření. Měli byste se seznámit s jednotlivými bezpečnostními opatřeními na každé stránce, kterou navštěvujete.