Vynechat navigaci.

Osobní údaje, které přijímáme

 1. Přijímáme údaje v několika rozdílných oblastech: když se dostanete na naši stránku a ptáte se na biblickou otázku, podáte modlitební žádost či požádáte o náš dárek. V těchto případech potřebujeme znát tyto údaje:

  • uživatelskou adresu 1)
  • biblickou otázku, modlitební žádost a kontakt Vaší sekce
  • jméno 2)
  • e-mail adresu 2)

  pro žádost o dar

  • jméno 2)
  • adresu 2)
  • město, PSČ 2)
  • stát 2)
  • e-mail adresu 2)
 2. Bibleinfo.com používá cookies prohlížeče k zachování údajů o nastavení jazyku napojeného k této stránce, takže když se znovu vrátíte na Bibleinfo.com, stránky se Vám nastaví opět ve Vašem požadovaném jazyku. Tyto cookies nehromadí, nezálohují či neudržují Vaše osobní, soukromé identifikační údaje. Cookies nemusíte používat, pokud chcete využít našich stránek a služeb. Můžete odmítnout naše cookies z Vašeho hard disku tím, že je prostě vymažete nebo vypnete vždy, když budete instalovat aktualizaci.

 3. Při interních průzkumech pak Bibleinfo.com používá uživatelskou adresu k tomu, aby přibližně odvodila město, region a stát daného klienta.


1) Všechny webové servery zaznamenávají adresy svých klientů. Je to potřebné pro spojení klienta s požadovanou webovou stránkou.

2) Požadovaná informace. Poskytnutí jakýchkoliv dalších informací je dobrovolné.