Vynechat navigaci.

Modlitební prosba

Možná že potřebujete, aby se s Vámi někdo modlil, aby znal Vaše konkrétní starosti a prosby a pomohl Vám je nést před Boží trůn. Pro Vás jsme vytvořili přímou ‚modlitební linku', která bude na příjmu 24 hodin denně. Bůh nám slíbil: "Volej ke mně a odpovím ti." (Jeremjáš 33,3) Pokud máte trápení nebo problém, za který chcete, abychom se modlili, pak jej prosím napište do níže uvedeného okénka. Skupina křesťanů se za Vaše potřeby bude modlit. Veškeré prosby budou vyřizovány s nejvyšší křesťanskou spolehlivostí. Vynasnažíme se odpovědět na Vaši modlitební žádost do 3-4 dnů, ale mohou být období, kdy to může trvat déle, s ohledem na množství žádostí, které obdržíme. Děkujeme za porozumění a trpělivost.


Chcete-li zaslat svou modlitební prosbu anonymně, nemusíte své jméno vyplňovat.

Pole eMail vyplňte v případě, že očekáváte na Vaší žádost odpověď.