Vynechat navigaci.

Zveřejnění vašich údajů

Mimo níže uvedené případy Bibleinfo.com nikomu neprozradí žádný údaj, který jsme od Vás obdrželi a který by mohl být použit k Vaší identifikaci či kontaktu s Vámi ("osobní údaje"). Jakákoliv osobní informace poskytnutá partnerům navázaným na Bibleinfo.com bude používána opatrně a v souladu s ustanoveními o bezpečnostních opatřeních, není-li výjimečně dohodnuto jinak.

Pouze při několika následujících okolnostech můžeme věc zvážit a povolit třetím účastníkům nahlédnout do osobních informací. Jsou to tyto: (1) nutnost vyhovět platným právním požadavkům, jako je zákon, nařízení, příkaz k osobní prohlídce, obsílka nebo soudní příkaz; (2) k navázání na zvláštní požadavky, které jste sami iniciovali, jako je třeba doručení Vámi požadovaných materiálů; (3) pokud Vás chceme uvědomit o dalších obdobných zdrojích a službách ve Vaší oblasti; (4) ve výjimečných případech, jako je nezbytná fyzická léčba pro Vás nebo pro někoho jiného.

Bibleinfo.com může podat některé Vaše údaje třetím účastníkům, se kterými nemáte oprávnění se kontaktovat ("Souhrnný údaj"). Můžeme například informovat třetí účastníky o tom, kolik máme uživatelů na naší stránce a jakých aktivit se na našich stránkách účastní. Můžeme takovou společnost také informovat o tom, že např. "30 % našich uživatelů žije na Jižní Moravě" nebo že "25 % našich uživatelů nám podalo modlitební žádost".