Vynechat navigaci.

Jak Bibleinfo.com vnitřně zachází se soukromím

Bibleinfo.com má za cíl, aby Vaše osobní údaje zůstaly v maximální možné míře utajeny. Proto také u nás máme dvoustupňový systém, který slučuje vedení technických ochran a pravidla chování pro ty ze zaměstnanců, jimž je dovolen přístup k osobním údajům našich klientů. Po technické stránce Bibleinfo.com používá všechny dostupné prostředky k zajištění nedotknutelnosti a utajení dat osobních údajů, které nám skrze internet podáváte. A jako zvýšená míra zabezpečení jsou Vaše osobní údaje fyzicky udržovány na odděleném serveru. Pouze ti, kdo jsou přímými zaměstnanci Bibleinfo.com, mají povolen přístup k Vašim osobním údajům. Všichni zaměstnanci Bibleinfo.com se musí řídit naším bezpečnostním opatřením a ti, kdo by jej porušili, podléhají disciplinárnímu řízení včetně ukončení pracovního poměru.