Vynechat navigaci.

Křest: Jsou k tomu nějaké předpoklady?

Jako podmínky ke křtu Písmo svaté uvádí víru v Ježíše Krista jako v Syna Božího (Skutky apoštolů 8,36–37) a pokání (Skutky apoštolů 2,37–38).