Vynechat navigaci.

Věrouka

Kde se můžeme naučit základy křesťanství? Křesťanské učení vychází z Písma svatého, 2. Timoteovi 3,16: “Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.”

Biblická věrouka neboli učení se má předávat mezi věřícími. Bible nás k tomu vede v 2. Timoteovi 2,2: “…a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.”