Vynechat navigaci.

Základ

Co tvoří spolehlivý základ života? V evangeliu podle Lukáše 6,49 čteme: “Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.”

Naším základem by měl být Ježíš Kristus. Je to napsáno v Bibli, 1. Korintským 3,11: “Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.”