Vynechat navigaci.

Úspěch

Klíčem k úspěchu je znát a konat to, co radí Bůh. Je to vyjádřeno v Bibli, Jozue 1,8: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“