Vynechat navigaci.
100% high quality men's and ladies' swiss hublot.to for sale.retail all of the world's luxury brand yvessaintlaurent.to.wellreplicas rolex functions legitimate sized as well as quality.best swiss https://audemarspiguetreplica.ru with discount.we provide https://www.balenciaga.to.the value of vape shop forum are combined is exclusive market value.save 20% to 60% every day on https://watchesbuy.gr.all of the formative education gorgeous sewing and exquisite physical appearance often is the sign of best relojes imitacion rolex review.

Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.


Téma dne: Bližní

Jaké vztahy bychom měli mít se svými bližními? Odpověď najdeme v evangeliu podle Lukáše 10,27.28: „On mu řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Ježíš mu řekl: ‚Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.‘“

Co znamená milovat své bližní jako sám sebe? Bible to objasňuje v Římanům 13,9: „Vždyť přikázání nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“

 

Biblický text pro dnešek

„Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.”

Žalm 121,1–2